KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LANT” Henryk Wilkiel

Krzyżowa 52A
59-706 Gromadka

Tel: 75 738 32 21
Kom: 782 017 722
E-mail: lant@poczta.onet.pl
E-mail: biuro@lant.com.pl

BDO: 000035060

Odpady

Wzór umowy na odbiór odpadów

Wzór umowy na czyszczenie separatorów

Karta przekazania odpadu

Decyzja Starosty Żagańskiego nr ROŚiB.6233.24.2013

Decyzja Starosty Żagańskiego nr ROŚiB.6233.26.2013